Journey

EN – I perceive photography and journeys as fully complementary. The project of my trip around the world it is about this: Photography and travel and ….XYZ. It is not by chance the domain chosen for this site is .xyz, this domain means the uniqueness of the age in which we live, an age in which three generations profoundly different live together. Generations X, Y and Z are so different because these decades have brought major changes in our society, so profound changes that in the past would have taken hundreds or even thousands of years. This journey around the world has this goal, to better understand the world we live in and bring it closer to you through through my photos.

RO – Percep fotografia și călătoriile ca fiind pe deplin complementare. Proiectul viitoarei călătorii în jurul lumii este unul pe care îl gândesc în strânsă legătură cu modul în care înțeleg eu fotografia. Nu întâmplător domeniul ales pentru acest site este .xyz , acest domeniu semnifică unicitatea epocii în care trăim, o epocă în care conviețuiesc trei generații profund diferite. Generațiile X, Y și Z sunt atât de diferite deoarece aceste decenii au adus schimbări majore în societatea noastră, schimbări atât de profunde încât în trecut ar fi fost nevoie de sute sau chiar mii de ani. Călătoria în jurul lumii are acest scop, de a înțelege mai bine lumea în care trăim și de a o aduce mai aproape și de voi prin intermediul fotografiilor.